WeekdayMonthDaySportOpponentSiteTime 
TUES412GULTIMATEBFAA4:00
FRI419GULTIMATEBFAA4:00
TUES430GULTIMATECVUA4:00
FRI53GULTIMATEST.JAYH4:00
MON56GULTIMATEST.JAYA4:00
FRI510GULTIMATECVUH4:00
MON513GULIMATESBA4:00
TUES514GULTIMATEMONTA4:00
WED515GULTIMATELYNDONH4:00
FRI524GULTIMATEMONTH4:00